Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2067/2020

Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

11 Μαΐου 2020