Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2135/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α’ 157).

14 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
Τηλεομοιότυπο (Fax) : 2106987424,408
Ηλ. Ταχυδρομείο : finexxisμ @ aadex . gr
Ιστότοπος (Url) : www . aadex . gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ
Αθήνα, 12/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2135
ΠΡΟΣ:
Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α’ 157).


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157), με το οποίο παρατείνεται, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η προβλεπόμενη, βάσει του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄), δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ