Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2146/2020

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν.4714//2020 (ΦΕΚ 148 Α ́) με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ τουΚώδικα ΦΠΑ.

08 Σεπτεμβρίου 2020