Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2192/2020

Θέμα : «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α’ 242)«Περιστολή  του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών , διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση  φορολογικώνν κατοίκων»

05 Δεκεμβρίου 2020