Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2087/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104)σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας.

16 Ιουνίου 2020