ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ/2021

Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα- Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου 2021.

01 Οκτωβρίου 2021