Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2012/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Α΄256/23-12-2020) – Μετάθεση της έναρξης ισχύος των άρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 ( " Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις " , ΦΕΚ Α΄ 207 )

15 Ιανουαρίου 2021