Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2034/2023

«Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022».

10 Μαΐου 2023