Κανονισμός 2719/1992

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕOΚ) της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1992 περί συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώτος αναστολής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης

19 Σεπτεμβρίου 1992