Κανονισμός 3649/1992

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με Απλουστευμένο Συνοδευτικό Έγγραφο για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων υποκειμένων σε ΕΦΚ, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος και τα οποία έχουν διατεθεί στην κατανάλωση σε κράτος μέλος αποστολής

18 Δεκεμβρίου 1992