Κανονισμός 684/2009

Κανονισμός (ΕΚ) που αφορά στις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής των όρων αυτών.

29 Ιουλίου 2009