Κανονισμός 1253/2012

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη δημοσίευση, για το 2013, της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87

28 Δεκεμβρίου 2012