Κανονισμός 1422/2013

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσίευση, για το 2014, της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.

31 Δεκεμβρίου 2013