Οδηγία ΕΕ 59_EE/1995

Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1995 περί των φόρων κύκλου εργασιών οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασμένων καπνών.

06 Δεκεμβρίου 1995