Λοιπά έγγραφα 1/1995

Ανακοίνωση για τη διαδοχή της Κροατίας σε Συμφωνίες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας μετά της Ελλάδος (Διαδοχή Σ.Ο.Δ.Γ.(ΦΕΚ 249/95))

05 Δεκεμβρίου 1995