Λοιπά έγγραφα 2/1995

Ανακοίνωση της υπογραφής πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, σχετικά με την επιβεβαίωση των μεταξύ των συμβατικών σχέσεων (Μπρατισλάβα 2.6.1995) (Διαδοχή Ο.Δ.Τ.Σ.ΦΕΚ 138/95)

29 Ιουνίου 1995