Λοιπά έγγραφα 1/1996

Ανακοίνωση περί συνάψεως διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος -Βοσνίας -Ερζεγοβίνης (Διαδοχή Σ.Ο.Δ.Γ (ΦΕΚ 4/96))

16 Ιανουαρίου 1996