183 Α' 1922

Προεδρικό διάταγμα 28/1922

Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

28 Σεπτεμβρίου 1922