317 Α' 1953

Προεδρικό διάταγμα 2687/1953

ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10 Νοεμβρίου 1953