10 Α' 1970

Προεδρικό διάταγμα 400/1970

Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως

17 Ιανουαρίου 1970