250 Α' 1971

Προεδρικό διάταγμα 1028/1971

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΤΗΝ 9ΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1965 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΗΣ

06 Δεκεμβρίου 1971