10 Α' 1979

Προεδρικό διάταγμα 33/1979

Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων

24 Ιανουαρίου 1979