283 Α' 1980

Προεδρικό διάταγμα 1123/1980

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

15 Δεκεμβρίου 1980