139 Α' 1981

Προεδρικό διάταγμα 533/1981

ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

28 Μαΐου 1981