27 Α' 1981

Προεδρικό διάταγμα 87/1981

ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

26 Ιανουαρίου 1981