33 Α' 1993

Προεδρικό διάταγμα 76/1993

Ρύθμιση Θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.)

17 Μαρτίου 1993