228 Α' 1998

Προεδρικό διάταγμα 340/1998

Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του

06 Οκτωβρίου 1998