123 Α' 2019

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 84/2019

Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.

17 Ιουλίου 2019