Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α'
Καθαρισμός πεδίων
150 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 351/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην έννοια των δαπανών που εκπίπτουν περιλαμβάνονται μόνο αυτές για τις οποίες βαρύνεται ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών και όχι τυχόν δαπάνες που βαρύνουν τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, αντίστοιχα. Δεν υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις, για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή για εκείνα τα οποία έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης. _8824600_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 80/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ επιτηδευματίας που έχει στο παρελθόν έναρξη επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο ακόμη κι αν στη συνέχεια διέκοψε, χωρίς μάλιστα να συμπληρώσει συνολικά πέντε (5) έτη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, εκ μόνου του λόγου ότι η πρώτη έναρξη εργασιών έλαβε χώρα σε χρόνο πέραν της πενταετίας από τη γένεση της κρίσιμης φορολογικής υποχρέωσης) ΠΟΛ.1149/2013 ΑΡΘΡΟ 31 του ν. 3986/2011 ΠΟΛ 1167/2011 ΠΟΛ. 1223/2011 _4911855_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/01/2019
Σελίδα 1 από 8