Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Καθαρισμός πεδίων
130 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/02/2020
Απόφαση ΔΕΔ 208/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Καταλογισμός ΦΠΑ σε επιχείρηση που εξέδωσε το πιστωτικό τιμολόγιο αγοράς - Άρθ. 8 ν. 4308/2014, ΠΟΛ.1026/2018, Άρθ.12§5 ΚΒΣ,1125781/933/0015/12-10-1993, ΠΟΛ 1003/14: δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου από τον λήπτη του αρχικού (χρεωστικού) τιμολογίου, λόγω άρνησης έκδοσης, δεδομένου ότι το πιστωτικό τιμολόγιο, σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται από τον πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών, εκδότη του αρχικού (χρεωστικού) τιμολογίου - εγκύκλιος Π. 4336/3162/Εγκ.10/10-07-1987 στο τιμολόγιο αγοράς που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών, δε υπολογίζεται και δε θα αναγράφεται ΦΠA _1110 _6180629_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/01/2020
Σελίδα 1 από 7