Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ (Άρθρο 56 ΚΦΔ)
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων