Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
222 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 12
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 17/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1061/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Μη έκδοση και ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά παράβαση των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 2§1_ 12§1_ 14_ 15_ 17 και 13 του Κ.Β.Σ_ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΒΙΒΛΙΑ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ)_εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων βάσει των διατάξεων των άρθρων 30 § 2 και 32 § 2 του ν. 2238/94_αριθ. Πρωτ.: 1114957 /1928/ΔΕ-ΑΕ /23-12-2003 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών_αριθμ. 1738/2017_ 2932/2017_ 108/2019_ 2934/2017 αποφάσεις του ΣτΕ_αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Β 120658 ΕΞ 2018/13-04-2018 έγγραφό Δ/νσης Ελέγχων αριθ. 1019322/73/17.02.2009 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών _1111 _6631633_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2020
Σελίδα 1 από 12