Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
29 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 2676/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 25% ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ν.4375/2016 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ_1112 _9859836_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2018
Σελίδα 1 από 2