Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑ Α'
Καθαρισμός πεδίων
252 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 13
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/01/2021
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/01/2021
Απόφαση ΔΕΔ 2353/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Ε.για την αρχική υποβολή της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2). Το Ε2 είναι πληροφοριακό στοιχείο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αποτελεί αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και στην περίπτωση αρχικής εκπρόθεσμης υποβολής του, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013: Άρθρο 18,19. 54 παρ. 1 και 2 του Ν. 4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1041/2016 _1112 _2627577_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/11/2020
Σελίδα 1 από 13