Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑ Ε'
Καθαρισμός πεδίων
324 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 17
Απόφαση ΔΕΔ 2167/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α άρθρου 54 Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Α-Δ΄ τρίμηνο) 2014 - βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ εσόδων–λιανικών συναλλαγών του 1ου,2ου,3ου,4ου Τριμ 2014 από την αναζήτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ. ΑΡΘΡΟ 63,14 του ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ 1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018, ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020 _1112 _9649562_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2142/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6§1& 2§1 & 4§§ 3 ΚΑΙ 5 & 24§3 ΚΑΙ 17§2 ΤΟΥ ΠΔ 186/92 (Κ.Β.Σ.)_ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΑ) ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ Ε.Λ.Π.& ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13§1 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)_ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟ_1112 _2632852_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2020
Σελίδα 1 από 17