Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
Καθαρισμός πεδίων
40 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2297/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Επιστροφή φόρου πολυτελείας για αγαθά που αγοράζονται ενδοκοινοτικώς, και την παραλαβής τους επιβαρύνθηκαν με φόρο πολυτελείας, όμως αυτά δεν πωλήθηκαν στο εσωτερικό χώρας, αλλά απεστάλησαν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Δεν παρέχεται εκ του νόμου δυνατότητα επιστροφής του φόρου πολυτελείας, που αποδόθηκε κατά τη στιγμή της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως των αγαθών. Η πενταετής παραγραφή εκκινεί από “το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης”, η δε προθεσμία για την επίδοση αυτής, ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 1087166/2010 Απόφαση είναι μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, και ως εκ τούτου η αξίωση για επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος που αφορά φόρο πολυτελείας και φέρεται να αποδόθηκε μέχρι και τη φορολογική περίοδο 11/2013, έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή_1112 _1770332_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2298/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Επιστροφή φόρου πολυτελείας για αγαθά που αγοράζονται ενδοκοινοτικώς, και την παραλαβής τους επιβαρύνθηκαν με φόρο πολυτελείας, όμως αυτά δεν πωλήθηκαν στο εσωτερικό χώρας, αλλά απεστάλησαν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Δεν παρέχεται εκ του νόμου δυνατότητα επιστροφής του φόρου πολυτελείας, που αποδόθηκε κατά τη στιγμή της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως των αγαθών. Η πενταετής παραγραφή εκκινεί από “το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης”, η δε προθεσμία για την επίδοση αυτής, ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 1087166/2010 Απόφαση είναι μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, και ως εκ τούτου η αξίωση για επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος που αφορά φόρο πολυτελείας και φέρεται να αποδόθηκε μέχρι και τη φορολογική περίοδο 11/2013, έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή_1112 _7004184_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2299/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Επιστροφή φόρου πολυτελείας για αγαθά που αγοράζονται ενδοκοινοτικώς, και την παραλαβής τους επιβαρύνθηκαν με φόρο πολυτελείας, όμως αυτά δεν πωλήθηκαν στο εσωτερικό χώρας, αλλά απεστάλησαν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Δεν παρέχεται εκ του νόμου δυνατότητα επιστροφής του φόρου πολυτελείας, που αποδόθηκε κατά τη στιγμή της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως των αγαθών. Η πενταετής παραγραφή εκκινεί από “το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης”, η δε προθεσμία για την επίδοση αυτής, ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 1087166/2010 Απόφαση είναι μέχρι την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, και ως εκ τούτου η αξίωση για επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος που αφορά φόρο πολυτελείας και φέρεται να αποδόθηκε μέχρι και τη φορολογική περίοδο 11/2013, έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή_1112 _1302627_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Σελίδα 1 από 2