Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
114 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΔΕΔ 2875/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57-61 Ν. 4446/2016 ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΝΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΑ 1 ΠΑΡ. 3 & 3 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 7 ΠΑΡ. 3 ΤΗΣ ΑΔΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/16.1.2017 (ΦΕΚ Β΄ 43/17.1.2017) ΠΟΛ.1009/2017_1110 _9509045_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2874/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013 ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57-61 Ν. 4446/2016 ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΝΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΆΡΘΡΑ 1 ΠΑΡ. 3 & 3 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 7 ΠΑΡ. 3 ΤΗΣ ΑΔΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/16.1.2017 (ΦΕΚ Β΄ 43/17.1.2017) ΠΟΛ.1009/2017_1110 _9714472_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/10/2019
Σελίδα 1 από 6