Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
77 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 1087/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Στην περίπτωση ανέγερσης κτίσματος από τον μισθωτή-ενοικιαστή σε οικόπεδο του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη, το ακίνητο (κτίσμα και οικόπεδο) αναγράφεται στο Ε9 από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη (μακροχρόνια μίσθωση) και υπόχρεος στην καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ο εκμισθωτής. Ανεξάρτητα από τυχόν όρο ότι στο τέλος της μισθωτικής περιόδου το κτίσμα θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του εκμισθωτή ή θα κατεδαφισθεί _1110 _3165797_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/06/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/12/2019
Σελίδα 1 από 4