Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
78 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Απόφαση ΔΕΔ 660/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ διακίνησης εμπορευμάτων χωρίς παραστατικό διακίνησης – Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης κλινοσκεπασμάτων, από ξενοδοχείο προς τις εγκαταστάσεις επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε τομέα καθαρισμού-πλυσίματος, που αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία για την ξενοδοχείο. Άρθρα 5, 7, 8 & 9 ν.4308/2014, Άρθρο 54 ν.4174/2013 ΠΟΛ.1003/31-12-2013, ΠΟΛ.1026/12-2-2018, ΔΕΛ Β 1103395 ΕΞ/6-7-2016, ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1107375 ΕΞ/14-7-2016 _1110 _4398162_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/03/2020
Σελίδα 1 από 4