Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
27 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 2744/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Φορολογικό έτος 2017 - δεν προκύπτει (δεν περιγράφονται από τον εργοδότη) ότι έχουν το χαρακτήρα αναδρομικών αποδοχών που ανάγονται στο φορολογικό έτος 2014 οι διαφορές αποδοχών χρονικού διαστήματος 01/08/2012 – 30/06/2014, που καταβλήθηκαν το έτος 2017 σε εκτέλεση της εκδοθείσας δυνάμει της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 181§1 περ. ζ΄ του ν.4270/2014, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 86§7 του ν.4307/2014: ΑΡΘΡΟ 181 Ν.4270/2014, ΑΡΘΡΑ 8 & 43 Α -Ν.4172/2013 ΠΟΛ.1223/2015 _1112 _8523466_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/01/2019
Σελίδα 1 από 2