Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Α'
Καθαρισμός πεδίων
293 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 15
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/12/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1664/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: άρθρο 48§3 του ν.2238/1994, άρθρο 21§4 ν.4172/2013, ΠΟΛ. 1095/2011, ΔΕΑΦ Α' 1144110/2015, ΠΟΛ. 1175/2017, άρθρο 65 του ν. 4174/2013, άρθρο 49 παρ.1,2 ν. 4509/2017, ΠΟΛ. 1003/2018, άρθρα 53 & 58 ν. 4174/2013_1111 _3978998_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2020
Σελίδα 1 από 15