Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Γ'
Καθαρισμός πεδίων
98 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 2168/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Δ΄ τρίμ) 2014. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ μόνο για το Β΄ και Δ’ τρίμ. 2014, ενώ για το τρίτο τρίμ. δεν βρέθηκαν εκπρόθεσμες ΜΥΦ : ΑΡΘΡΟ 63,14 ν.4174/13, ΠΟΛ 1022 /2014, ΠΟΛ.1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018 ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020_1111 _2319894_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Σελίδα 1 από 5