Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
264 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 14
Απόφαση ΔΕΔ 859/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021 - Κ.Φ.Δ. – Ε.Λ.Π._ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1/1 – 31/12/2014 ΚΑΙ 1/1 – 16/10/2015 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΘΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α’ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ._ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΤΟΥ Ν.4174/2013 ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 17/10 – 31/12/2015 ΚΑΙ 1/1 – 31/12/2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ_ ΆΡΘΡΑ 54 & 55 & 58Α ΚΑΙ 63 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ΆΡΘΡΑ 5 & 8 & 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν.4308/2014_ΆΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.4337/2015_ΆΡΘΡΟ 59 ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016_ΆΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4684/2020_Α.1273/2020_1111 _3684118_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/03/2021
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/02/2021
Σελίδα 1 από 14