Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
111 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/11/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2954/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔ. ΔΗΛ. ΦΠΑ- ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ: άρθρο 6 ν.2690/1999, άρθρα 28, 54 & 62 ν.4174/2013, ΔΕΛ Α 1069048 2014, ΠΟΛ. 252/2015, άρθρο 8παρ.6 Ν.4308/2014, ΠΟΛ.1003/14 άρθρο 8 παρ. 8.6.1, ΠΟΛ.1052/2017, Δ15Β 1185461/2013, ΕΟΦ 88773/2010 _1111 _3258462_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/10/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2955/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔ. ΔΗΛ. ΦΠΑ- ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ: άρθρο 6 ν.2690/1999, άρθρα 28, 54 & 62 ν.4174/2013, ΔΕΛ Α 1069048 2014, ΠΟΛ. 252/2015, άρθρο 8παρ.6 Ν.4308/2014, ΠΟΛ.1003/14 άρθρο 8 παρ. 8.6.1, ΠΟΛ.1052/2017, Δ15Β 1185461/2013, ΕΟΦ 88773/2010 _1111 _5247464_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/10/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2956/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΠΕΡΙΟΔ. ΔΗΛ. ΦΠΑ- ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ: άρθρο 6 ν.2690/1999, άρθρα 28, 54 & 62 ν.4174/2013, ΔΕΛ Α 1069048 2014, ΠΟΛ. 252/2015, άρθρο 8παρ.6 Ν.4308/2014, ΠΟΛ.1003/14 άρθρο 8 παρ. 8.6.1, ΠΟΛ.1052/2017, Δ15Β 1185461/2013, ΕΟΦ 88773/2010 _1111 _1936251_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 31/10/2019
Σελίδα 1 από 6