Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων
152 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2320/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΜΑ : Αίτημα απαλλαγής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 της ΣΛΕΕ οι διατάξεις του άρθρου 63 δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας και να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των εθνικών τους νομοθετημάτων και κανονιστικών διατάξεων και δεν αποτελούν ούτε αυθαίρετες διακρίσεις ούτε περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. _4272391_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 27/11/2019
Σελίδα 1 από 8