Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
361 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 19
Απόφαση ΔΕΔ 745/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ Άρθρα 48 παρ 3 του Ν 2238_1994_21 παρ 4 _28 παρ 2 και 29 παρ 4 του Ν 4172_2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν 4174_2013_ Προσαύξηση περιουσίας_ Έγγραφο της αρχής του άρθρου 7 του ν 3691_2008 περί νομιμοποίησης εσόδων_ Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής_ Έλεγχος ετών 2013_ 2014_ Δ6Δ 1095210 ΕΞ 2014/25_06_2014 εγκύκλιος της ΓΓΔΕ_ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017_ σχετ ΣτΕ 884_2016 _ ισχυρισμός περί αναλήψεων και επανακαταθέσεων _5444431_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2020
Σελίδα 1 από 19