Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
95 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 1635/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Η εντολή ελέγχου πρέπει να είναι έγγραφη ειδική και ορισμένη και να αναγράφει με σαφήνεια τα ελεγκτέα φορολογικά αντικείμενα και τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους _ Η έκδοση της εντολής ελέγχου αποτελεί στάδιο προπαρασκευαστικό της καταλογιστικής πράξης αφορά τη διαδικασία έκδοσης της πράξης και συνεπώς τα ελαττώματα που υπεισέρχονται στο στάδιο αυτό συνιστούν τυπικές πλημμέλειες _2483639_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2018
Σελίδα 1 από 5