Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων