Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων