Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ'
Καθαρισμός πεδίων
126 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 250/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ Πρόστιμο άρθρου 7 ν 4337_2015_Έλεγχος χρήσης 2010 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία εντός πενταετίας_ Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 του ν 2238_1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ Παραγραφή χρήσης λόγω της λήψης της πληροφοριακής έκθεσης εντός της αρχικής πενταετίας-Σχετ ΠΟΛ 1100_2001 και ΠΟΛ 1194_2017 _4898413_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 253/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ_Πρόστιμα άρθρου 7 ν 4337_2015_Επανέλεγχος με βάση συμπληρωματικά στοιχεία στις διαχειριστικές περιόδους 14/05/2007-31/12/2008 και 01/01/2009-31/12/2009_ Περαίωση των υπό κρίση χρήσεων με τις διατάξεις του Ν 3888_2010_Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4 και 68 παρ 2 του ν 2238_1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997_ Τροποποίηση ως προς τις κυρώσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ 3 περ δ αντί της περ γ του ν 4337_2015_Εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη _1800826_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2019
Σελίδα 1 από 7