Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ'
Καθαρισμός πεδίων
165 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 9
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 852/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα_Επανέλεγχος με βάση συμπληρωματικά στοιχεία στις διαχειριστικές περιόδους 14/05/2007-31/12/2008 και 01/01/2009-31/12/2009_ Περαίωση των υπό κρίση χρήσεων με τις διατάξεις του Ν 3888_2010_Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4 και 68 παρ 2 του ν 2238_1994 _ Τροποποίηση ως προς χαρακτηρισμό των επίμαχων τιμολογίων από μερικώς εικονικά με απροσδιόριστη τη μερικώς εικονική αξία ως εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη και ως προς το χαρακτηρισμό των βιβλίων από ανακριβή σε ανεπαρκή_ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 30 αντί της παρ 4 του ιδίου ως άνω άρθρου του ΠΔ 186_1992 _3461573_ _5819666_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 853/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Πρόστιμα του άρθρου 79 του ν 4472_2017_Επανέλεγχος με βάση συμπληρωματικά στοιχεία στις διαχειριστικές περιόδους 14/05/2007-31/12/2008 και 01/01/2009-31/12/2009_ Περαίωση των υπό κρίση χρήσεων με τις διατάξεις του Ν 3888_2010_Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 παρ 1 και 2 και 49 παρ 3 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997_ Τροποποίηση ως προς χαρακτηρισμό των επίμαχων τιμολογίων από μερικώς εικονικά με απροσδιόριστη τη μερικώς εικονική αξία ως εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη _1605295_ _3963389_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/04/2019
Σελίδα 1 από 9